Veckoslutsutställning. Välkommen till Nixi-kök i Vasa lördag 10-15 och söndag 12-15.

13.10.2016

Vaasan Nixi-Keittiöt, Fredsgatan 22, 65100 Vasa. Tel 050 416 1710, vaasa@nixi.fi, Cecilia Valkama.

Tillbaka